Corona

Bezoekregeling vanaf maandag 11 mei 2020

De overheid laat ten vroegste vanaf 4 mei,  opnieuw bezoek toe aan residentiële voorzieningen voor personen met een handicap. Omdat we intern een en ander grondig willen voorbereiden zodat de bezoekmomenten veilig en hygiënisch kunnen verlopen, zullen we in Home Marjorie bezoeken organiseren vanaf  maandag 11 mei.  
Alle
vertrouwenspersonen worden via een brief op de hoogte gebracht van de specifieke afspraken en worden in de loop van volgende week gecontacteerd door één van de psychologen. 

Opnieuw bezoek toelaten is een eerste stap in de versoepeling van de maatregelen, genomen n.a.v. het coronavirus.  De volgende stappen- bv. opstarten tijdelijk verblijf, thuisbegeleiding, … -  zullen geleidelijk aan volgen.  Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat zal kunnen.  Wij volgen hier nauwgezet de richtlijnen van de overheid en bereiden ons inmiddels voor om dit intern te organiseren. Uiteraard brengen wij u tijdig op de hoogte van het verdere verloop van deze maatregelen.

Wij danken u alvast voor uw begrip tijdens de voorbije periode en rekenen graag op uw blijvende steun bij deze nieuwe afspraken.