algemeen

Beste bezoeker,

We zijn als directie, net zoals iedereen, bezorgd om de gezondheid van de cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. De cliënten vormen een risicogroep voor het nieuwe Coronavirus. De maatregelen die we nu nemen is om het virus buiten de voorziening te houden.
Momenteel zijn er in Home Marjorie nog géén cliënten/ medewerkers/ vrijwilligers met een vermoeden van het Coronavirus.

Home Marjorie blijft dagelijks de richtlijnen van de overheid opvolgen.  Deze maatregelen wijzigen permanent en worden dagelijks bijgestuurd. Momenteel vallen we onder de maatregelen die toegepast moeten worden in alle woonzorgcentra.

Volgende maatregelen zijn van toepassing, voorlopig alvast tot en met zondag 03/05/2020 :  

  • De deuren worden gesloten voor alle bezoekers (zowel families als derden)

  • Dit geldt niet voor : vrijwilligers, stagiaires, externe zorgverstrekkers (thuisverpleging, therapeuten, …).  Van deze laatste groep verwachten we dat ze dagelijks in Home Marjorie registreren wie ze behandeld hebben. 

  • Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de directeur en de medisch directeur (bv bij terminaal palliatieve zorg)
  • Alle ambulante opdrachten (dagondersteuning, tijdelijk verblijf, thuisbegeleiding) worden opgeschort
  • Alle cliënten worden dagelijks gemonitord op mogelijke symptomen
  • Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen worden geannuleerd
  • Alle vergaderingen met externen die niet absoluut noodzakelijk zijn, worden geannuleerd.

 Indien de situatie wijzigt, informeren wij je hier opnieuw over. Aarzel zeker niet om het leidinggevenden en medewerkers aan te spreken bij onduidelijkheden en/of vragen.

 

Bart Corthals

directeur